Διακο-Διονύσιος Φιρφιρής (Γ΄)

Episode 239 May 04, 2023 00:58:25
Διακο-Διονύσιος Φιρφιρής (Γ΄)
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Διακο-Διονύσιος Φιρφιρής (Γ΄)

May 04 2023 | 00:58:25

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 218

February 21, 2023 00:59:07
Episode Cover

«Ψάλατε συνετώς τω Θεώ» (Ζ΄)

Listen

Episode 139

September 29, 2022 00:56:37
Episode Cover

Γεώργιος Βινάκης - Τα 11 Εωθινά (Β΄)

Listen

Episode 228

March 15, 2023 01:02:02
Episode Cover

Ιάκωβος Πρωτοψάλτης ο Βυζάντιος (Ε΄)

Listen