Διακο-Διονύσιος Φιρφιρής (Γ΄)

Episode 239 May 04, 2023 00:58:25
Διακο-Διονύσιος Φιρφιρής (Γ΄)
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Διακο-Διονύσιος Φιρφιρής (Γ΄)

May 04 2023 | 00:58:25

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 72

June 06, 2022 00:58:41
Episode Cover

Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου

Listen

Episode 100

July 25, 2022 00:58:59
Episode Cover

Διονύσιος ο Ρήτωρ - Μητροφάνης ο Πνευματικός (Α΄)

Listen

Episode 288

September 21, 2023 01:01:11
Episode Cover

Ιωάννης Παπαδόπουλος ο Κουκουζέλης και Μαΐστωρ (Γ΄)

Listen