Ιάκωβος Πρωτοψάλτης ο Βυζάντιος (Δ΄)

Episode 227 March 14, 2023 01:06:10
Ιάκωβος Πρωτοψάλτης ο Βυζάντιος (Δ΄)
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Ιάκωβος Πρωτοψάλτης ο Βυζάντιος (Δ΄)

Mar 14 2023 | 01:06:10

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 281

September 05, 2023 00:58:40
Episode Cover

«Η σύγχυση των τριών Πέτρων» - Γρηγορίου Στάθη (Β΄)

Listen

Episode 261

July 06, 2023 00:58:53
Episode Cover

Η βυζαντινή μουσική - Λυκούργος Αγγελόπουλος (Β΄)

Listen

Episode 262

July 10, 2023 00:59:21
Episode Cover

Πολυχρονισμοί και φήμες

Listen