Ιάκωβος Πρωτοψάλτης ο Βυζάντιος (Ε΄)

Episode 228 March 15, 2023 01:02:02
Ιάκωβος Πρωτοψάλτης ο Βυζάντιος (Ε΄)
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Ιάκωβος Πρωτοψάλτης ο Βυζάντιος (Ε΄)

Mar 15 2023 | 01:02:02

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 159

November 03, 2022 00:59:30
Episode Cover

Επίσκοπος Κάλλιστος Ware (Β')

Listen

Episode 89

July 05, 2022 00:59:35
Episode Cover

Άγιος Αθανάσιος ο εν Άθω - Βυζαντινός Χορός ΤΡΟΠΟΣ

Listen

Episode 123

September 01, 2022 00:59:40
Episode Cover

Προσεγγίσεις της Ψαλτικής Τέχνης

Listen