Ιάκωβος Πρωτοψάλτης ο Βυζάντιος (Ε΄)

Episode 228 March 15, 2023 01:02:02
Ιάκωβος Πρωτοψάλτης ο Βυζάντιος (Ε΄)
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Ιάκωβος Πρωτοψάλτης ο Βυζάντιος (Ε΄)

Mar 15 2023 | 01:02:02

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 173

November 29, 2022 00:59:08
Episode Cover

«Αλληλούια» - Ιλισιώτες Ψάλτες (Β')

Listen

Episode 135

September 22, 2022 00:56:30
Episode Cover

Πρωτοπρεσβύτερος Χρίστος Κυριακόπουλος

Listen

Episode 195

January 05, 2023 01:01:03
Episode Cover

Θεοφάνεια

Listen