Αγρυπνία Κυριακής των Βαΐων - Ευαγγελισμού - Ι.Μ. Φιλοθέου 1984 (Α΄)

Episode 231 April 04, 2023 01:00:11
Αγρυπνία Κυριακής των Βαΐων - Ευαγγελισμού - Ι.Μ. Φιλοθέου 1984 (Α΄)
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Αγρυπνία Κυριακής των Βαΐων - Ευαγγελισμού - Ι.Μ. Φιλοθέου 1984 (Α΄)

Apr 04 2023 | 01:00:11

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 234

April 24, 2023 00:57:15
Episode Cover

«Μεθ' ημέρας οκτώ» - «Ανέτειλε το έαρ»

Listen

Episode 322

January 08, 2024 00:58:10
Episode Cover

Άγιος Μάξιμος ο Γραικός (Α')

Listen

Episode 27

March 22, 2022 00:57:59
Episode Cover

Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία - Κωνσταντινούπολη 1988

Listen