Μικρό σταυροαναστάσιμο οδοιπορικό - π. Μιχαήλ Καρδαμάκης (Β΄)

Episode 230 March 28, 2023 00:56:08
Μικρό σταυροαναστάσιμο οδοιπορικό - π. Μιχαήλ Καρδαμάκης (Β΄)
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Μικρό σταυροαναστάσιμο οδοιπορικό - π. Μιχαήλ Καρδαμάκης (Β΄)

Mar 28 2023 | 00:56:08

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 93

July 12, 2022 00:59:22
Episode Cover

Αγρυπνία των Βατοπαιδινών Αγίων (Β΄)

Listen

Episode 11

February 21, 2022 00:59:16
Episode Cover

Κυριακή του Ασώτου

Listen

Episode 5

February 09, 2022 00:57:36
Episode Cover

Άρθρο Γεωργίου Αγγελινάρα «Τα διαχρονικά γνωρίσματα της βυζαντινής μελουργίας και της Ψαλτικής Τέχνης»

Listen