Βυζαντινός Χορός «ΤΡΟΠΟΣ» - Ι.Ν. Αγίου Ελευθερίου Αχαρνών - Αγρυπνία 11 Νοεμβρίου 2023 (Β')

Episode 334 January 29, 2024 00:59:50
Βυζαντινός Χορός «ΤΡΟΠΟΣ» - Ι.Ν. Αγίου Ελευθερίου Αχαρνών - Αγρυπνία 11 Νοεμβρίου 2023 (Β')
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Βυζαντινός Χορός «ΤΡΟΠΟΣ» - Ι.Ν. Αγίου Ελευθερίου Αχαρνών - Αγρυπνία 11 Νοεμβρίου 2023 (Β')

Jan 29 2024 | 00:59:50

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 157

November 01, 2022 00:58:15
Episode Cover

«Την χάριν των ιαμάτων»

Listen

Episode 245

May 18, 2023 00:59:13
Episode Cover

Λυκούργος Αγγελόπουλος: 9 έτη από την κοίμησή του

Listen

Episode 264

July 12, 2023 01:02:59
Episode Cover

Ο Χερουβικός Ύμνος στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιΐα (Θ΄)

Listen