Τα Πασαπνοάρια του Όρθρου ως καλοφωνικές συνθέσεις (Β΄)

Episode 236 April 26, 2023 00:59:58
Τα Πασαπνοάρια του Όρθρου ως καλοφωνικές συνθέσεις (Β΄)
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Τα Πασαπνοάρια του Όρθρου ως καλοφωνικές συνθέσεις (Β΄)

Apr 26 2023 | 00:59:58

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 192

January 01, 2023 00:55:18
Episode Cover

«Μορφήν αναλλοιώτως» - «Εις πάσαν την γην»

Listen

Episode 9

February 16, 2022 00:58:58
Episode Cover

Άρθρο Μαρκέλλου Πιράρ «Έτσι ψάλανε οι παππούδες»

Listen

Episode 290

September 26, 2023 00:58:48
Episode Cover

Ιωάννης Παπαδόπουλος ο Κουκουζέλης και Μαΐστωρ (Ε΄)

Listen