Τα Πασαπνοάρια του Όρθρου ως καλοφωνικές συνθέσεις (Β΄)

Episode 236 April 26, 2023 00:59:58
Τα Πασαπνοάρια του Όρθρου ως καλοφωνικές συνθέσεις (Β΄)
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Τα Πασαπνοάρια του Όρθρου ως καλοφωνικές συνθέσεις (Β΄)

Apr 26 2023 | 00:59:58

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 134

September 21, 2022 00:57:11
Episode Cover

Οικουμενικό Πατριαρχείο 1988 - Μητρ. Πατρών Νικόδημος, Β. Εμμανουηλίδης, Ι. Χαριατίδης (Β΄)

Listen

Episode 180

December 12, 2022 00:58:48
Episode Cover

Ο Χερουβικός Ύμνος στην βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιία (Α')

Listen

Episode 123

September 01, 2022 00:59:40
Episode Cover

Προσεγγίσεις της Ψαλτικής Τέχνης

Listen