Διακο-Διονύσιος Φιρφιρής (Α΄)

Episode 237 May 02, 2023 01:00:04
Διακο-Διονύσιος Φιρφιρής (Α΄)
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Διακο-Διονύσιος Φιρφιρής (Α΄)

May 02 2023 | 01:00:04

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 78

June 15, 2022 00:59:56
Episode Cover

«Ήχοι και Τρόποι» - Μέρος Α΄

Listen

Episode 147

October 13, 2022 00:59:04
Episode Cover

Βυζαντινός Χορός «Τρόπος» - Συναυλία στην Σερβία

Listen

Episode 118

August 24, 2022 00:59:39
Episode Cover

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός (Β΄)

Listen