Τα Πασαπνοάρια του Όρθρου ως καλοφωνικές συνθέσεις (Α΄)

Episode 235 April 25, 2023 01:01:25
Τα Πασαπνοάρια του Όρθρου ως καλοφωνικές συνθέσεις (Α΄)
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Τα Πασαπνοάρια του Όρθρου ως καλοφωνικές συνθέσεις (Α΄)

Apr 25 2023 | 01:01:25

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 310

November 06, 2023 01:00:52
Episode Cover

Ι.Μ. Ξενοφώντος - Εόρτια Πανήγυρις 2019 (Ε΄)

Listen

Episode 114

August 17, 2022 00:59:51
Episode Cover

«Νενίκηνται της φύσεως οι όροι» - Παναγία Πορταΐτισσα

Listen

Episode 52

May 02, 2022 00:57:05
Episode Cover

Κυριακή του Θωμά

Listen