Τα Πασαπνοάρια του Όρθρου ως καλοφωνικές συνθέσεις (Α΄)

Episode 235 April 25, 2023 01:01:25
Τα Πασαπνοάρια του Όρθρου ως καλοφωνικές συνθέσεις (Α΄)
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Τα Πασαπνοάρια του Όρθρου ως καλοφωνικές συνθέσεις (Α΄)

Apr 25 2023 | 01:01:25

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 100

July 25, 2022 00:58:59
Episode Cover

Διονύσιος ο Ρήτωρ - Μητροφάνης ο Πνευματικός (Α΄)

Listen

Episode 195

January 05, 2023 01:01:03
Episode Cover

Θεοφάνεια

Listen

Episode 49

April 26, 2022 00:59:12
Episode Cover

Τρίτη του Πάσχα

Listen