Τα Πασαπνοάρια του Όρθρου ως καλοφωνικές συνθέσεις (Α΄)

Episode 235 April 25, 2023 01:01:25
Τα Πασαπνοάρια του Όρθρου ως καλοφωνικές συνθέσεις (Α΄)
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Τα Πασαπνοάρια του Όρθρου ως καλοφωνικές συνθέσεις (Α΄)

Apr 25 2023 | 01:01:25

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 246

May 22, 2023 01:01:23
Episode Cover

Κυριακή του Τυφλου - Χ. Ταλιαδώρος-Θ. Καπαρός 1966 (Α΄)

Listen

Episode 265

July 13, 2023 01:01:19
Episode Cover

Ο Χερουβικός Ύμνος στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιΐα (Ι΄)

Listen

Episode 96

July 18, 2022 00:58:55
Episode Cover

Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης - Ι.Μ. Μεγίστης Λαύρας (Α΄)

Listen