Άρθρο Καθηγουμένου Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου Γέροντος Εφραίμ «Η Ψαλτική τέχνη στη Θεία λατρεία»

Episode 3 February 07, 2022 00:58:55
Άρθρο Καθηγουμένου Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου Γέροντος Εφραίμ «Η Ψαλτική τέχνη στη Θεία λατρεία»
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Άρθρο Καθηγουμένου Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου Γέροντος Εφραίμ «Η Ψαλτική τέχνη στη Θεία λατρεία»

Feb 07 2022 | 00:58:55

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 312

November 13, 2023 00:59:52
Episode Cover

Άγιος Κωνσταντίνος ο Υδραίος

Listen

Episode 332

February 06, 2024 01:04:49
Episode Cover

Συνέσιος Ιβηρίτης

Listen

Episode 72

June 06, 2022 00:58:41
Episode Cover

Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου

Listen