Άρθρο μακαριστού Προηγουμένου Ι.Μ.Γρηγορίου Γεωργίου Καψάνη «Η Θεία λατρεία στο Άγιον Όρος»

Episode 4 February 08, 2022 00:57:26
Άρθρο μακαριστού Προηγουμένου Ι.Μ.Γρηγορίου Γεωργίου Καψάνη «Η Θεία λατρεία στο Άγιον Όρος»
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Άρθρο μακαριστού Προηγουμένου Ι.Μ.Γρηγορίου Γεωργίου Καψάνη «Η Θεία λατρεία στο Άγιον Όρος»

Feb 08 2022 | 00:57:26

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 357

April 18, 2024 00:59:00
Episode Cover

Ιδιόμελα Τριωδίου παλαιού στιχηραρίου (Β')

Listen

Episode 224

March 07, 2023 01:02:17
Episode Cover

Ιάκωβος Πρωτοψάλτης ο Βυζάντιος (Α΄)

Listen

Episode 347

February 22, 2024 01:00:57
Episode Cover

Ελληνορουμανικές Ψαλτικές Συμπράξεις (Δ')

Listen