«Μορφήν αναλλοιώτως» - «Εις πάσαν την γην»

Episode 192 January 01, 2023 00:55:18
«Μορφήν αναλλοιώτως» - «Εις πάσαν την γην»
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
«Μορφήν αναλλοιώτως» - «Εις πάσαν την γην»

Jan 01 2023 | 00:55:18

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 172

November 28, 2022 01:00:00
Episode Cover

«Αλληλούια» - Ιλισιώτες Ψάλτες (Α')

Listen

Episode 132

September 19, 2022 00:59:51
Episode Cover

«Οκτωηχία» - Αργά Απολυτίκια

Listen

Episode 147

October 13, 2022 00:59:04
Episode Cover

Βυζαντινός Χορός «Τρόπος» - Συναυλία στην Σερβία

Listen