Σίμων Καράς: «Η βυζαντινή μουσική και τα προβλήματά της»

Episode 201 January 17, 2023 00:56:40
Σίμων Καράς: «Η βυζαντινή μουσική και τα προβλήματά της»
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Σίμων Καράς: «Η βυζαντινή μουσική και τα προβλήματά της»

Jan 17 2023 | 00:56:40

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 138

September 28, 2022 00:56:31
Episode Cover

Γεώργιος Βινάκης - Τα 11 Εωθινά (Α΄)

Listen

Episode 103

July 28, 2022 00:59:48
Episode Cover

Παναγία Τριχερούσα (Β΄)

Listen

Episode 63

May 19, 2022 00:57:00
Episode Cover

Αφιέρωμα στον Λυκούργο Αγγελόπουλο - Μέρος Γ΄

Listen