Εκφωνητική απαγγελία και ανάγνωση (Α')

Episode 202 January 18, 2023 01:03:01
Εκφωνητική απαγγελία και ανάγνωση (Α')
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Εκφωνητική απαγγελία και ανάγνωση (Α')

Jan 18 2023 | 01:03:01

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 281

September 05, 2023 00:58:40
Episode Cover

«Η σύγχυση των τριών Πέτρων» - Γρηγορίου Στάθη (Β΄)

Listen

Episode 267

July 18, 2023 01:03:35
Episode Cover

Ο Χερουβικός Ύμνος στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιΐα (ΙΒ΄)

Listen

Episode 182

December 14, 2022 00:59:28
Episode Cover

Ο Χερουβικός Ύμνος στην βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιία (Γ')

Listen