Εκφωνητική απαγγελία και ανάγνωση (Β')

Episode 203 January 19, 2023 00:58:13
Εκφωνητική απαγγελία και ανάγνωση (Β')
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Εκφωνητική απαγγελία και ανάγνωση (Β')

Jan 19 2023 | 00:58:13

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 213

February 08, 2023 00:58:30
Episode Cover

«Ψάλατε συνετώς τω Θεώ» (Β΄)

Listen

Episode 252

June 08, 2023 00:59:02
Episode Cover

«Η Θεία Λειτουργία» - Αρχιμανδρίτου Βασιλείου, Προηγουμένου Ι.Μ. Ιβήρων (Β΄)

Listen

Episode 74

June 08, 2022 00:58:54
Episode Cover

«Θεοτοκάριον» - Βυζαντινή Χορωδία Αγρινίου

Listen