Χιλιετηρίς Ι.Μ. Ξενοφώντος (Α΄)

Episode 209 January 31, 2023 01:02:01
Χιλιετηρίς Ι.Μ. Ξενοφώντος (Α΄)
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Χιλιετηρίς Ι.Μ. Ξενοφώντος (Α΄)

Jan 31 2023 | 01:02:01

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 266

July 17, 2023 00:54:54
Episode Cover

Ο Χερουβικός Ύμνος στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιΐα (ΙΑ΄)

Listen

Episode 172

November 28, 2022 01:00:00
Episode Cover

«Αλληλούια» - Ιλισιώτες Ψάλτες (Α')

Listen

Episode 8

February 15, 2022 01:00:40
Episode Cover

Άρθρο Θωμά Αποστολόπουλου «Δέκα λεπτομέρειες για τη βυζαντινή μουσική»

Listen