«Χαίρε Μάρτυς Δημήτριε» - Θεσσαλονικείς Υμνωδοί (Β')

Episode 153 October 25, 2022 00:59:33
«Χαίρε Μάρτυς Δημήτριε» - Θεσσαλονικείς Υμνωδοί (Β')
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
«Χαίρε Μάρτυς Δημήτριε» - Θεσσαλονικείς Υμνωδοί (Β')

Oct 25 2022 | 00:59:33

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 160

November 07, 2022 00:59:54
Episode Cover

Άγγελοι, «Λειτουργοί θείας δόξης» (Α')

Listen

Episode 126

September 07, 2022 00:58:57
Episode Cover

Αρχή της Ινδίκτου - Υπέρ του Περιβάλλοντος - Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία

Listen

Episode 124

September 05, 2022 00:59:19
Episode Cover

Αρχή της Ινδίκτου - Οικουμενικό Πατριαρχείο (Α΄)

Listen