Λυκούργος Αγγελόπουλος: 9 έτη από την κοίμησή του

Episode 245 May 18, 2023 00:59:13
Λυκούργος Αγγελόπουλος: 9 έτη από την κοίμησή του
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Λυκούργος Αγγελόπουλος: 9 έτη από την κοίμησή του

May 18 2023 | 00:59:13

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 44

April 20, 2022 00:59:05
Episode Cover

Μεγάλη Τετάρτη

Listen

Episode 86

June 29, 2022 00:59:47
Episode Cover

Πέτρου και Παύλου των Αποστόλων

Listen

Episode 180

December 12, 2022 00:58:48
Episode Cover

Ο Χερουβικός Ύμνος στην βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιία (Α')

Listen