Η διδασκαλία της ψαλτικής τέχνης

Episode 200 January 16, 2023 01:00:27
Η διδασκαλία της ψαλτικής τέχνης
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Η διδασκαλία της ψαλτικής τέχνης

Jan 16 2023 | 01:00:27

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 155

October 27, 2022 00:58:39
Episode Cover

«Της σκέπης Σου την χάριν» - Ο.Ε.ΒΥ.Χ.

Listen

Episode 114

August 17, 2022 00:59:51
Episode Cover

«Νενίκηνται της φύσεως οι όροι» - Παναγία Πορταΐτισσα

Listen

Episode 263

July 11, 2023 00:59:51
Episode Cover

Ο Χερουβικός Ύμνος στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιΐα (Η΄)

Listen