Η διδασκαλία της ψαλτικής τέχνης

Episode 200 January 16, 2023 01:00:27
Η διδασκαλία της ψαλτικής τέχνης
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Η διδασκαλία της ψαλτικής τέχνης

Jan 16 2023 | 01:00:27

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 19

March 08, 2022 00:58:43
Episode Cover

Πολυχρονισμός εις Οικουμενικόν Πατριάρχην - Μπαλασίου Ιερέως

Listen

Episode 137

September 27, 2022 00:57:27
Episode Cover

Γκόρντανα Μπλαγκόγιεβιτς: «Φωτοσκιάσεις στη Βυζαντινή Μουσική»

Listen

Episode 191

December 29, 2022 00:57:29
Episode Cover

Όρθρος Χριστουγέννων - Θεολογική Σχολή Χάλκης 1960

Listen