Αφιέρωμα: Θεόδωρος Π. Π. Φωκαεύς (Γ')

Episode 340 February 12, 2024 00:58:53
Αφιέρωμα: Θεόδωρος Π. Π. Φωκαεύς (Γ')
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Αφιέρωμα: Θεόδωρος Π. Π. Φωκαεύς (Γ')

Feb 12 2024 | 00:58:53

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 225

March 08, 2023 01:02:16
Episode Cover

Ιάκωβος Πρωτοψάλτης ο Βυζάντιος (Β΄)

Listen

Episode 219

February 22, 2023 00:59:45
Episode Cover

«Ψάλατε συνετώς τω Θεώ» (Η΄)

Listen

Episode 164

November 14, 2022 00:57:49
Episode Cover

Μνήμη Γεωργίου Ρεμούνδου (Α')

Listen