Αφιέρωμα: Θεόδωρος Π. Π. Φωκαεύς (Γ')

Episode 340 February 12, 2024 00:58:53
Αφιέρωμα: Θεόδωρος Π. Π. Φωκαεύς (Γ')
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Αφιέρωμα: Θεόδωρος Π. Π. Φωκαεύς (Γ')

Feb 12 2024 | 00:58:53

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 266

July 17, 2023 00:54:54
Episode Cover

Ο Χερουβικός Ύμνος στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιΐα (ΙΑ΄)

Listen

Episode 298

October 10, 2023 00:57:35
Episode Cover

Ο Κοινωνικός Ύμνος (Δ΄)

Listen

Episode 358

April 23, 2024 00:59:31
Episode Cover

Περιμένοντας την Ανάσταση - Εισαγωγή στο Θείο Δράμα

Listen