Αφιέρωμα: Θεόδωρος Π. Π. Φωκαεύς (Δ')

Episode 341 February 13, 2024 00:58:06
Αφιέρωμα: Θεόδωρος Π. Π. Φωκαεύς (Δ')
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Αφιέρωμα: Θεόδωρος Π. Π. Φωκαεύς (Δ')

Feb 13 2024 | 00:58:06

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 183

December 15, 2022 00:59:32
Episode Cover

Ο Χερουβικός Ύμνος στην βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιία (Δ')

Listen

Episode 185

December 20, 2022 00:55:41
Episode Cover

Ο Χερουβικός Ύμνος στην βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιία (ΣΤ')

Listen

Episode 2

February 03, 2022 00:57:33
Episode Cover

Αγρυπνία Υπαπαντής στην Αγ. Ειρήνη οδ. Αιόλου 1987 - Β΄ μέρος

Listen