Αφιέρωμα: Θεόδωρος Π. Π. Φωκαεύς (Ε')

Episode 342 February 14, 2024 00:59:31
Αφιέρωμα: Θεόδωρος Π. Π. Φωκαεύς (Ε')
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Αφιέρωμα: Θεόδωρος Π. Π. Φωκαεύς (Ε')

Feb 14 2024 | 00:59:31

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 108

August 08, 2022 00:59:30
Episode Cover

Μεταμόρφωση του Σωτήρος

Listen

Episode 150

October 19, 2022 00:58:34
Episode Cover

Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Βυζαντινή Χορωδία - Συναυλίες

Listen

Episode 202

January 18, 2023 01:03:01
Episode Cover

Εκφωνητική απαγγελία και ανάγνωση (Α')

Listen