«Ψάλατε συνετώς τω Θεώ» (Θ΄)

Episode 220 February 23, 2023 00:53:34
«Ψάλατε συνετώς τω Θεώ» (Θ΄)
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
«Ψάλατε συνετώς τω Θεώ» (Θ΄)

Feb 23 2023 | 00:53:34

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 203

January 19, 2023 00:58:13
Episode Cover

Εκφωνητική απαγγελία και ανάγνωση (Β')

Listen

Episode 101

July 26, 2022 00:57:22
Episode Cover

Διονύσιος ο Ρήτωρ - Μητροφάνης ο Πνευματικός (Β΄)

Listen

Episode 224

March 07, 2023 01:02:17
Episode Cover

Ιάκωβος Πρωτοψάλτης ο Βυζάντιος (Α΄)

Listen