«Ψάλατε συνετώς τω Θεώ» (I΄)

Episode 221 February 28, 2023 00:55:55
«Ψάλατε συνετώς τω Θεώ» (I΄)
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
«Ψάλατε συνετώς τω Θεώ» (I΄)

Feb 28 2023 | 00:55:55

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 284

September 11, 2023 01:01:23
Episode Cover

«Παναγιώτης Χαλάτζογλου και Ιωάννης: Δύο Πρωτοψάλτες της Μ.τ.Χ.Ε.» - Εμμ. Γιαννόπουλος

Listen

Episode 168

November 21, 2022 00:59:47
Episode Cover

Αγρυπνία Εισοδίων της Θεοτόκου - Ι.Μ. Χιλανδαρίου (Α΄)

Listen

Episode 138

September 28, 2022 00:56:31
Episode Cover

Γεώργιος Βινάκης - Τα 11 Εωθινά (Α΄)

Listen