«Ψάλατε συνετώς τω Θεώ» (Η΄)

Episode 219 February 22, 2023 00:59:45
«Ψάλατε συνετώς τω Θεώ» (Η΄)
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
«Ψάλατε συνετώς τω Θεώ» (Η΄)

Feb 22 2023 | 00:59:45

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 145

October 11, 2022 00:58:41
Episode Cover

«Εργαστήρι Ψαλτικής» - Συναυλίες

Listen

Episode 253

June 13, 2023 00:58:18
Episode Cover

Εγκαίνια Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ζυρίχης 1995 - Λ. Αστέρης-Ι. Παπαχρόνης (Α΄)

Listen

Episode 45

April 21, 2022 00:58:34
Episode Cover

Μεγάλη Πέμπτη

Listen