«Ψάλατε συνετώς τω Θεώ» (Η΄)

Episode 219 February 22, 2023 00:59:45
«Ψάλατε συνετώς τω Θεώ» (Η΄)
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
«Ψάλατε συνετώς τω Θεώ» (Η΄)

Feb 22 2023 | 00:59:45

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 52

May 02, 2022 00:57:05
Episode Cover

Κυριακή του Θωμά

Listen

Episode 257

June 22, 2023 00:59:10
Episode Cover

Αναβαθμοί

Listen

Episode 8

February 15, 2022 01:00:40
Episode Cover

Άρθρο Θωμά Αποστολόπουλου «Δέκα λεπτομέρειες για τη βυζαντινή μουσική»

Listen