Χαρίλαος Ταλιαδώρος: «Βυζαντινό Ορατόριο»

Episode 144 October 10, 2022 00:59:39
Χαρίλαος Ταλιαδώρος: «Βυζαντινό Ορατόριο»
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Χαρίλαος Ταλιαδώρος: «Βυζαντινό Ορατόριο»

Oct 10 2022 | 00:59:39

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 184

December 19, 2022 00:55:07
Episode Cover

Ο Χερουβικός Ύμνος στην βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιία (Ε')

Listen

Episode 209

January 31, 2023 01:02:01
Episode Cover

Χιλιετηρίς Ι.Μ. Ξενοφώντος (Α΄)

Listen

Episode 136

September 26, 2022 00:59:11
Episode Cover

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης

Listen