Χαρίλαος Ταλιαδώρος: «Βυζαντινό Ορατόριο»

Episode 144 October 10, 2022 00:59:39
Χαρίλαος Ταλιαδώρος: «Βυζαντινό Ορατόριο»
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Χαρίλαος Ταλιαδώρος: «Βυζαντινό Ορατόριο»

Oct 10 2022 | 00:59:39

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 198

January 11, 2023 01:00:43
Episode Cover

Στην σκιά του Άθω (Β')

Listen

Episode 51

April 28, 2022 00:58:13
Episode Cover

Πέμπτη του Πάσχα

Listen

Episode 166

November 16, 2022 00:55:53
Episode Cover

«Κοσμάς ο Μαδυτινός» (Α΄) - Chorus Nicopolitanus

Listen