Χαρίλαος Ταλιαδώρος: «Βυζαντινό Ορατόριο»

Episode 144 October 10, 2022 00:59:39
Χαρίλαος Ταλιαδώρος: «Βυζαντινό Ορατόριο»
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Χαρίλαος Ταλιαδώρος: «Βυζαντινό Ορατόριο»

Oct 10 2022 | 00:59:39

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 84

June 27, 2022 00:59:17
Episode Cover

Σύναξις Αγιορειτών Πατέρων (Α΄)

Listen

Episode 323

January 09, 2024 01:06:56
Episode Cover

Άγιος Μάξιμος ο Γραικός (Β')

Listen

Episode 247

May 23, 2023 00:57:47
Episode Cover

Κυριακή του Τυφλού - Χ. Ταλιαδώρος-Θ. Καπαρός 1966 (Β΄)

Listen