«Εργαστήρι Ψαλτικής» - Συναυλίες

Episode 145 October 11, 2022 00:58:41
«Εργαστήρι Ψαλτικής» - Συναυλίες
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
«Εργαστήρι Ψαλτικής» - Συναυλίες

Oct 11 2022 | 00:58:41

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 234

April 24, 2023 00:57:15
Episode Cover

«Μεθ' ημέρας οκτώ» - «Ανέτειλε το έαρ»

Listen

Episode 7

February 06, 2023 00:58:53
Episode Cover

Αρχή Τριωδίου: Τελώνου & Φαρισαίου - Μεθέορτα Υπαπαντής

Listen

Episode 193

January 03, 2023 01:03:22
Episode Cover

«Σήμερον η κτίσις φωτίζεται»

Listen