«Εργαστήρι Ψαλτικής» - Συναυλίες

Episode 145 October 11, 2022 00:58:41
«Εργαστήρι Ψαλτικής» - Συναυλίες
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
«Εργαστήρι Ψαλτικής» - Συναυλίες

Oct 11 2022 | 00:58:41

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 26

March 21, 2022 00:58:51
Episode Cover

Κυριακή Β' Νηστειών - Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά

Listen

Episode 80

June 20, 2022 00:59:44
Episode Cover

Κυριακή των Αγίων Πάντων

Listen

Episode 59

May 12, 2022 00:59:40
Episode Cover

Ύμνοι Κυριακής του Πάσχα - «Χορός Αγγελικός», «Νεκτάριος Πρωτοψάλτης»

Listen