«Θεοτόκε η ελπίς»

Episode 211 February 02, 2023 00:56:16
«Θεοτόκε η ελπίς»
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
«Θεοτόκε η ελπίς»

Feb 02 2023 | 00:56:16

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 275

August 10, 2023 01:00:09
Episode Cover

Θεοτοκία μαθήματα (Δ΄)

Listen

Episode 268

July 19, 2023 01:00:50
Episode Cover

Ο Χερουβικός Ύμνος στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιΐα (ΙΓ΄)

Listen

Episode 88

July 04, 2022 00:58:05
Episode Cover

Άγιος Αθανάσιος ο εν Άθω - Εργαστήρι Ψαλτικής

Listen