«Θεοτόκε η ελπίς»

Episode 211 February 02, 2023 00:56:16
«Θεοτόκε η ελπίς»
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
«Θεοτόκε η ελπίς»

Feb 02 2023 | 00:56:16

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 89

July 05, 2022 00:59:35
Episode Cover

Άγιος Αθανάσιος ο εν Άθω - Βυζαντινός Χορός ΤΡΟΠΟΣ

Listen

Episode 180

December 12, 2022 00:58:48
Episode Cover

Ο Χερουβικός Ύμνος στην βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιία (Α')

Listen

Episode 148

October 17, 2022 00:57:07
Episode Cover

Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Ζ' Οικουμενικής Συνόδου - Οικουμενικό Πατριαρχείο 2008 (Α')

Listen