Αρχή Τριωδίου: Τελώνου & Φαρισαίου - Μεθέορτα Υπαπαντής

Episode 7 February 06, 2023 00:58:53
Αρχή Τριωδίου: Τελώνου & Φαρισαίου - Μεθέορτα Υπαπαντής
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Αρχή Τριωδίου: Τελώνου & Φαρισαίου - Μεθέορτα Υπαπαντής

Feb 06 2023 | 00:58:53

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 97

July 19, 2022 00:57:44
Episode Cover

Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης - Ι.Μ. Μεγίστης Λαύρας (Β΄)

Listen

Episode 7

February 14, 2022 00:58:46
Episode Cover

Αρχή Τριωδίου: Τελώνου & Φαρισαίου / Υπαπαντή (παλ. ημερ.)

Listen

Episode 118

August 24, 2022 00:59:39
Episode Cover

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός (Β΄)

Listen