Αρχή Τριωδίου: Τελώνου & Φαρισαίου - Μεθέορτα Υπαπαντής

Episode 7 February 06, 2023 00:58:53
Αρχή Τριωδίου: Τελώνου & Φαρισαίου - Μεθέορτα Υπαπαντής
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Αρχή Τριωδίου: Τελώνου & Φαρισαίου - Μεθέορτα Υπαπαντής

Feb 06 2023 | 00:58:53

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 99

July 21, 2022 00:59:29
Episode Cover

Αγρυπνία Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής - Ορμύλια Χαλκιδικής

Listen

Episode 20

March 09, 2022 00:59:04
Episode Cover

Μελοποιοί της Κρήτης

Listen

Episode 87

June 30, 2022 00:59:32
Episode Cover

Σύναξις των 12 Αποστόλων

Listen