Αρχή Τριωδίου: Τελώνου & Φαρισαίου - Μεθέορτα Υπαπαντής

Episode 7 February 06, 2023 00:58:53
Αρχή Τριωδίου: Τελώνου & Φαρισαίου - Μεθέορτα Υπαπαντής
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Αρχή Τριωδίου: Τελώνου & Φαρισαίου - Μεθέορτα Υπαπαντής

Feb 06 2023 | 00:58:53

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 24

March 16, 2022 00:59:38
Episode Cover

Όσιος Χριστόδουλος ο εν Πάτμω - Μαΐστορες της Ψαλτικής Τέχνης

Listen

Episode 160

November 07, 2022 00:59:54
Episode Cover

Άγγελοι, «Λειτουργοί θείας δόξης» (Α')

Listen

Episode 275

August 10, 2023 01:00:09
Episode Cover

Θεοτοκία μαθήματα (Δ΄)

Listen