«Θεοτοκάριον» - Βυζαντινή Χορωδία Αγρινίου

Episode 74 June 08, 2022 00:58:54
«Θεοτοκάριον» - Βυζαντινή Χορωδία Αγρινίου
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
«Θεοτοκάριον» - Βυζαντινή Χορωδία Αγρινίου

Jun 08 2022 | 00:58:54

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 127

September 08, 2022 00:59:52
Episode Cover

Γενέσιον της Θεοτόκου

Listen

Episode 87

June 30, 2022 00:59:32
Episode Cover

Σύναξις των 12 Αποστόλων

Listen

Episode 102

July 27, 2022 00:59:25
Episode Cover

Παναγία Τριχερούσα (Α΄)

Listen