«Θεοτοκάριον» - Βυζαντινή Χορωδία Αγρινίου

Episode 74 June 08, 2022 00:58:54
«Θεοτοκάριον» - Βυζαντινή Χορωδία Αγρινίου
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
«Θεοτοκάριον» - Βυζαντινή Χορωδία Αγρινίου

Jun 08 2022 | 00:58:54

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 3

February 07, 2022 00:58:55
Episode Cover

Άρθρο Καθηγουμένου Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου Γέροντος Εφραίμ «Η Ψαλτική τέχνη στη Θεία λατρεία»

Listen

Episode 18

March 07, 2022 00:57:55
Episode Cover

Κυριακή της Τυρινής

Listen

Episode 131

September 15, 2022 00:58:40
Episode Cover

«Ιεράρχες της Λάρισας» - Χορός Αγγελικός

Listen