Ψαλτοτράγουδα

Episode 81 June 21, 2022 01:01:16
Ψαλτοτράγουδα
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Ψαλτοτράγουδα

Jun 21 2022 | 01:01:16

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 130

September 14, 2022 00:56:39
Episode Cover

Εις τον Τίμιον και Ζωοποιόν Σταυρόν

Listen

Episode 180

December 12, 2022 00:58:48
Episode Cover

Ο Χερουβικός Ύμνος στην βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιία (Α')

Listen

Episode 156

October 31, 2022 00:57:47
Episode Cover

«Βυζαντινά Ανάλεκτα» - Ιερά Μονή Κύκκου

Listen