Μεγάλη Τεσσαρακοστή - Ι.Μ. Σίμωνος Πέτρας

Episode 35 April 05, 2022 00:59:11
Μεγάλη Τεσσαρακοστή - Ι.Μ. Σίμωνος Πέτρας
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Μεγάλη Τεσσαρακοστή - Ι.Μ. Σίμωνος Πέτρας

Apr 05 2022 | 00:59:11

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 105

August 02, 2022 00:59:51
Episode Cover

Μικρός Παρακλητικός Κανόνας - Θεοφάνης Σουλακέλλης

Listen

Episode 180

December 12, 2022 00:58:48
Episode Cover

Ο Χερουβικός Ύμνος στην βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιία (Α')

Listen

Episode 98

July 20, 2022 00:59:31
Episode Cover

Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης - Ι.Μ. Μεγίστης Λαύρας (Γ΄)

Listen