Μεγάλη Τεσσαρακοστή - Ι.Μ. Σίμωνος Πέτρας

Episode 35 April 05, 2022 00:59:11
Μεγάλη Τεσσαρακοστή - Ι.Μ. Σίμωνος Πέτρας
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Μεγάλη Τεσσαρακοστή - Ι.Μ. Σίμωνος Πέτρας

Apr 05 2022 | 00:59:11

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 199

January 12, 2023 01:00:54
Episode Cover

Arca Bizantina

Listen

Episode 74

June 08, 2022 00:58:54
Episode Cover

«Θεοτοκάριον» - Βυζαντινή Χορωδία Αγρινίου

Listen

Episode 155

October 27, 2022 00:58:39
Episode Cover

«Της σκέπης Σου την χάριν» - Ο.Ε.ΒΥ.Χ.

Listen