Μεγάλη Τεσσαρακοστή - Ι.Μ. Σίμωνος Πέτρας

Episode 35 April 05, 2022 00:59:11
Μεγάλη Τεσσαρακοστή - Ι.Μ. Σίμωνος Πέτρας
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Μεγάλη Τεσσαρακοστή - Ι.Μ. Σίμωνος Πέτρας

Apr 05 2022 | 00:59:11

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 192

January 01, 2023 00:55:18
Episode Cover

«Μορφήν αναλλοιώτως» - «Εις πάσαν την γην»

Listen

Episode 85

June 28, 2022 00:59:22
Episode Cover

Σύναξις Αγιορειτών Πατέρων (Β΄)

Listen

Episode 103

July 28, 2022 00:59:48
Episode Cover

Παναγία Τριχερούσα (Β΄)

Listen