Μέγας Κανών

Episode 36 April 06, 2022 00:54:47
Μέγας Κανών
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Μέγας Κανών

Apr 06 2022 | 00:54:47

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 288

September 21, 2023 01:01:11
Episode Cover

Ιωάννης Παπαδόπουλος ο Κουκουζέλης και Μαΐστωρ (Γ΄)

Listen

Episode 137

September 27, 2022 00:57:27
Episode Cover

Γκόρντανα Μπλαγκόγιεβιτς: «Φωτοσκιάσεις στη Βυζαντινή Μουσική»

Listen

Episode 345

February 20, 2024 01:00:08
Episode Cover

Ελληνορουμανικές Ψαλτικές Συμπράξεις (Β')

Listen