Μέγας Κανών

Episode 36 April 06, 2022 00:54:47
Μέγας Κανών
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Μέγας Κανών

Apr 06 2022 | 00:54:47

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 232

April 05, 2023 00:59:15
Episode Cover

Αγρυπνία Κυριακής των Βαΐων - Ευαγγελισμού - Ι.Μ. Φιλοθέου 1984 (Β΄)

Listen

Episode 89

July 05, 2022 00:59:35
Episode Cover

Άγιος Αθανάσιος ο εν Άθω - Βυζαντινός Χορός ΤΡΟΠΟΣ

Listen

Episode 200

January 16, 2023 01:00:27
Episode Cover

Η διδασκαλία της ψαλτικής τέχνης

Listen