«Κοσμάς ο Μαδυτινός» (Α΄) - Chorus Nicopolitanus

Episode 166 November 16, 2022 00:55:53
«Κοσμάς ο Μαδυτινός» (Α΄) - Chorus Nicopolitanus
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
«Κοσμάς ο Μαδυτινός» (Α΄) - Chorus Nicopolitanus

Nov 16 2022 | 00:55:53

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 200

January 16, 2023 01:00:27
Episode Cover

Η διδασκαλία της ψαλτικής τέχνης

Listen

Episode 103

July 28, 2022 00:59:48
Episode Cover

Παναγία Τριχερούσα (Β΄)

Listen

Episode 185

December 20, 2022 00:55:41
Episode Cover

Ο Χερουβικός Ύμνος στην βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιία (ΣΤ')

Listen