«Κοσμάς ο Μαδυτινός» (Α΄) - Chorus Nicopolitanus

Episode 166 November 16, 2022 00:55:53
«Κοσμάς ο Μαδυτινός» (Α΄) - Chorus Nicopolitanus
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
«Κοσμάς ο Μαδυτινός» (Α΄) - Chorus Nicopolitanus

Nov 16 2022 | 00:55:53

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 139

September 29, 2022 00:56:37
Episode Cover

Γεώργιος Βινάκης - Τα 11 Εωθινά (Β΄)

Listen

Episode 183

December 15, 2022 00:59:32
Episode Cover

Ο Χερουβικός Ύμνος στην βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιία (Δ')

Listen

Episode 237

May 02, 2023 01:00:04
Episode Cover

Διακο-Διονύσιος Φιρφιρής (Α΄)

Listen