«Παναγιώτης Χαλάτζογλου και Ιωάννης: Δύο Πρωτοψάλτες της Μ.τ.Χ.Ε.» - Εμμ. Γιαννόπουλος

Episode 284 September 11, 2023 01:01:23
«Παναγιώτης Χαλάτζογλου και Ιωάννης: Δύο Πρωτοψάλτες της Μ.τ.Χ.Ε.» - Εμμ. Γιαννόπουλος
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
«Παναγιώτης Χαλάτζογλου και Ιωάννης: Δύο Πρωτοψάλτες της Μ.τ.Χ.Ε.» - Εμμ. Γιαννόπουλος

Sep 11 2023 | 01:01:23

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 223

March 02, 2023 01:01:31
Episode Cover

«Ποτήριον σωτηρίου λήψομαι»

Listen

Episode 157

November 01, 2022 00:58:15
Episode Cover

«Την χάριν των ιαμάτων»

Listen

Episode 90

July 06, 2022 00:57:58
Episode Cover

Γενέθλιο Τιμίου Προδρόμου - Ι.Μ. Διονυσίου Αγίου Όρους (Α΄)

Listen