Αρχή Τριωδίου: Τελώνου & Φαρισαίου / Υπαπαντή (παλ. ημερ.)

Episode 7 February 14, 2022 00:58:46
Αρχή Τριωδίου: Τελώνου & Φαρισαίου / Υπαπαντή (παλ. ημερ.)
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Αρχή Τριωδίου: Τελώνου & Φαρισαίου / Υπαπαντή (παλ. ημερ.)

Feb 14 2022 | 00:58:46

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 2

February 03, 2022 00:57:33
Episode Cover

Αγρυπνία Υπαπαντής στην Αγ. Ειρήνη οδ. Αιόλου 1987 - Β΄ μέρος

Listen

Episode 72

June 06, 2022 00:58:41
Episode Cover

Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου

Listen

Episode 207

January 26, 2023 00:58:38
Episode Cover

«Άσωμεν τω Κυρίω» - Ορμύλια

Listen