Κυριακή Β' Νηστειών - Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά

Episode 26 March 21, 2022 00:58:51
Κυριακή Β' Νηστειών - Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Κυριακή Β' Νηστειών - Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά

Mar 21 2022 | 00:58:51

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 126

September 07, 2022 00:58:57
Episode Cover

Αρχή της Ινδίκτου - Υπέρ του Περιβάλλοντος - Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία

Listen

Episode 5

February 09, 2022 00:57:36
Episode Cover

Άρθρο Γεωργίου Αγγελινάρα «Τα διαχρονικά γνωρίσματα της βυζαντινής μελουργίας και της Ψαλτικής Τέχνης»

Listen

Episode 220

February 23, 2023 00:53:34
Episode Cover

«Ψάλατε συνετώς τω Θεώ» (Θ΄)

Listen