Εσπερινός Εισοδίων της Θεοτόκου 1968 - Θρ. Στανίτσας-Χαρ. Ταλιαδώρος

Episode 170 November 23, 2022 01:00:48
Εσπερινός Εισοδίων της Θεοτόκου 1968 - Θρ. Στανίτσας-Χαρ. Ταλιαδώρος
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Εσπερινός Εισοδίων της Θεοτόκου 1968 - Θρ. Στανίτσας-Χαρ. Ταλιαδώρος

Nov 23 2022 | 01:00:48

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 255

June 15, 2023 00:57:11
Episode Cover

Εγκαίνια Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ζυρίχης 1995 - Λ. Αστέρης-Ι. Παπαχρόνης (Γ΄)

Listen

Episode 20

March 09, 2022 00:59:04
Episode Cover

Μελοποιοί της Κρήτης

Listen

Episode 297

October 09, 2023 01:04:17
Episode Cover

Ο Κοινωνικός Ύμνος (Γ΄)

Listen