Βυζαντινός Χορός «Τρόπος» - Συναυλία στην Σερβία

Episode 147 October 13, 2022 00:59:04
Βυζαντινός Χορός «Τρόπος» - Συναυλία στην Σερβία
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Βυζαντινός Χορός «Τρόπος» - Συναυλία στην Σερβία

Oct 13 2022 | 00:59:04

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 277

August 29, 2023 01:05:18
Episode Cover

«Τη ενδόξω Κοιμήσει σου» (Β΄)

Listen

Episode 84

June 27, 2022 00:59:17
Episode Cover

Σύναξις Αγιορειτών Πατέρων (Α΄)

Listen

Episode 200

January 16, 2023 01:00:27
Episode Cover

Η διδασκαλία της ψαλτικής τέχνης

Listen