Θρασύβουλος Στανίτσας - Συναυλία Βρυξελλών 1977

Episode 141 October 04, 2022 00:59:29
Θρασύβουλος Στανίτσας - Συναυλία Βρυξελλών 1977
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Θρασύβουλος Στανίτσας - Συναυλία Βρυξελλών 1977

Oct 04 2022 | 00:59:29

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 101

July 26, 2022 00:57:22
Episode Cover

Διονύσιος ο Ρήτωρ - Μητροφάνης ο Πνευματικός (Β΄)

Listen

Episode 200

January 16, 2023 01:00:27
Episode Cover

Η διδασκαλία της ψαλτικής τέχνης

Listen

Episode 203

January 19, 2023 00:58:13
Episode Cover

Εκφωνητική απαγγελία και ανάγνωση (Β')

Listen