«Προεορτάσωμεν λαοί»

Episode 186 December 21, 2022 00:58:42
«Προεορτάσωμεν λαοί»
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
«Προεορτάσωμεν λαοί»

Dec 21 2022 | 00:58:42

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 5

February 09, 2022 00:57:36
Episode Cover

Άρθρο Γεωργίου Αγγελινάρα «Τα διαχρονικά γνωρίσματα της βυζαντινής μελουργίας και της Ψαλτικής Τέχνης»

Listen

Episode 170

November 23, 2022 01:00:48
Episode Cover

Εσπερινός Εισοδίων της Θεοτόκου 1968 - Θρ. Στανίτσας-Χαρ. Ταλιαδώρος

Listen

Episode 42

April 18, 2022 00:59:14
Episode Cover

Κυριακή των Βαΐων - Μεγάλη Δευτέρα

Listen