Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης - Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία

Episode 315 November 28, 2023 01:12:21
Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης - Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης - Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία

Nov 28 2023 | 01:12:21

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 166

November 16, 2022 00:55:53
Episode Cover

«Κοσμάς ο Μαδυτινός» (Α΄) - Chorus Nicopolitanus

Listen

Episode 264

July 12, 2023 01:02:59
Episode Cover

Ο Χερουβικός Ύμνος στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιΐα (Θ΄)

Listen

Episode 163

November 10, 2022 00:59:50
Episode Cover

Όσιος Αρσένιος ο Καππαδόκης (Β')

Listen