Οικουμενικό Πατριαρχείο 1988 - Μητρ. Πατρών Νικόδημος, Β. Εμμανουηλίδης, Ι. Χαριατίδης (Β΄)

Episode 134 September 21, 2022 00:57:11
Οικουμενικό Πατριαρχείο 1988 - Μητρ. Πατρών Νικόδημος, Β. Εμμανουηλίδης, Ι. Χαριατίδης (Β΄)
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Οικουμενικό Πατριαρχείο 1988 - Μητρ. Πατρών Νικόδημος, Β. Εμμανουηλίδης, Ι. Χαριατίδης (Β΄)

Sep 21 2022 | 00:57:11

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 32

March 30, 2022 00:58:16
Episode Cover

«Κεχαριτωμένη χαίρε»

Listen

Episode 226

March 09, 2023 01:03:24
Episode Cover

Ιάκωβος Πρωτοψάλτης ο Βυζάντιος (Γ΄)

Listen

Episode 201

January 17, 2023 00:56:40
Episode Cover

Σίμων Καράς: «Η βυζαντινή μουσική και τα προβλήματά της»

Listen