Ο Χερουβικός Ύμνος στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιΐα (ΙΔ΄)

Episode 269 July 20, 2023 01:00:28
Ο Χερουβικός Ύμνος στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιΐα (ΙΔ΄)
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Ο Χερουβικός Ύμνος στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιΐα (ΙΔ΄)

Jul 20 2023 | 01:00:28

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 42

April 18, 2022 00:59:14
Episode Cover

Κυριακή των Βαΐων - Μεγάλη Δευτέρα

Listen

Episode 112

August 15, 2022 00:55:45
Episode Cover

Κοίμηση της Θεοτόκου

Listen

Episode 53

May 03, 2022 00:58:09
Episode Cover

«Ο Άγγελος εβόα»

Listen