Φίοντορ Ντοστογιέφσκι: Σοφία και Λόγος (Β΄)

Episode 242 May 16, 2023 00:59:43
Φίοντορ Ντοστογιέφσκι: Σοφία και Λόγος (Β΄)
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Φίοντορ Ντοστογιέφσκι: Σοφία και Λόγος (Β΄)

May 16 2023 | 00:59:43

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 163

November 10, 2022 00:59:50
Episode Cover

Όσιος Αρσένιος ο Καππαδόκης (Β')

Listen

Episode 211

February 02, 2023 00:56:16
Episode Cover

«Θεοτόκε η ελπίς»

Listen

Episode 267

July 18, 2023 01:03:35
Episode Cover

Ο Χερουβικός Ύμνος στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιΐα (ΙΒ΄)

Listen