«Σε ρυθμό αναλογίου» - Μητροπολίτου Πέργης Ευαγγέλου Γαλάνη

Episode 33 March 31, 2022 00:59:29
«Σε ρυθμό αναλογίου» - Μητροπολίτου Πέργης Ευαγγέλου Γαλάνη
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
«Σε ρυθμό αναλογίου» - Μητροπολίτου Πέργης Ευαγγέλου Γαλάνη

Mar 31 2022 | 00:59:29

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 63

May 19, 2022 00:57:00
Episode Cover

Αφιέρωμα στον Λυκούργο Αγγελόπουλο - Μέρος Γ΄

Listen

Episode 15

March 01, 2022 00:59:06
Episode Cover

Κυριακή της Απόκρεω

Listen

Episode 174

November 30, 2022 00:58:34
Episode Cover

«Χαίροις Μετεώρων ο μελισσών» - Τρίκκης Μελωδοί (Α')

Listen