«Σε ρυθμό αναλογίου» - Μητροπολίτου Πέργης Ευαγγέλου Γαλάνη

Episode 33 March 31, 2022 00:59:29
«Σε ρυθμό αναλογίου» - Μητροπολίτου Πέργης Ευαγγέλου Γαλάνη
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
«Σε ρυθμό αναλογίου» - Μητροπολίτου Πέργης Ευαγγέλου Γαλάνη

Mar 31 2022 | 00:59:29

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 129

September 13, 2022 00:58:45
Episode Cover

Εις την Ύψωσιν του Τιμίου Σταυρού

Listen

Episode 230

March 28, 2023 00:56:08
Episode Cover

Μικρό σταυροαναστάσιμο οδοιπορικό - π. Μιχαήλ Καρδαμάκης (Β΄)

Listen

Episode 113

August 16, 2022 00:59:44
Episode Cover

«Εν τη Γεννήσει την παρθενίαν εφύλαξας»

Listen