«Ψάλατε συνετώς τω Θεώ» (ΣΤ΄)

Episode 217 February 16, 2023 00:58:43
«Ψάλατε συνετώς τω Θεώ» (ΣΤ΄)
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
«Ψάλατε συνετώς τω Θεώ» (ΣΤ΄)

Feb 16 2023 | 00:58:43

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 154

October 26, 2022 00:58:40
Episode Cover

«Εις τον Άγιον Μεγαλομάρτυρα Δημήτριο»

Listen

Episode 10

February 17, 2022 00:59:52
Episode Cover

Αφιέρωμα: Μπαλάσιος ιερεύς και Νομοφύλαξ

Listen

Episode 181

December 13, 2022 00:59:09
Episode Cover

Ο Χερουβικός Ύμνος στην βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιία (Β')

Listen