«Ψάλατε συνετώς τω Θεώ» (ΣΤ΄)

Episode 217 February 16, 2023 00:58:43
«Ψάλατε συνετώς τω Θεώ» (ΣΤ΄)
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
«Ψάλατε συνετώς τω Θεώ» (ΣΤ΄)

Feb 16 2023 | 00:58:43

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 127

September 08, 2022 00:59:52
Episode Cover

Γενέσιον της Θεοτόκου

Listen

Episode 260

July 05, 2023 00:59:37
Episode Cover

Η βυζαντινή μουσική - Λυκούργος Αγγελόπουλος (Α΄)

Listen

Episode 175

December 01, 2022 00:59:09
Episode Cover

«Χαίροις Μετεώρων ο μελισσών» - Τρίκκης Μελωδοί (Β')

Listen