«Ψάλατε συνετώς τω Θεώ» (Β΄)

Episode 213 February 08, 2023 00:58:30
«Ψάλατε συνετώς τω Θεώ» (Β΄)
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
«Ψάλατε συνετώς τω Θεώ» (Β΄)

Feb 08 2023 | 00:58:30

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 5

February 09, 2022 00:57:36
Episode Cover

Άρθρο Γεωργίου Αγγελινάρα «Τα διαχρονικά γνωρίσματα της βυζαντινής μελουργίας και της Ψαλτικής Τέχνης»

Listen

Episode 128

September 12, 2022 00:58:01
Episode Cover

Κατάθεση της Τιμίας Ζώνης της Θεοτόκου

Listen

Episode 346

February 21, 2024 00:58:55
Episode Cover

Ελληνορουμανικές Ψαλτικές Συμπράξεις (Γ')

Listen