Όσιος Αρσένιος ο Καππαδόκης (Β')

Episode 163 November 10, 2022 00:59:50
Όσιος Αρσένιος ο Καππαδόκης (Β')
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Όσιος Αρσένιος ο Καππαδόκης (Β')

Nov 10 2022 | 00:59:50

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 5

February 09, 2022 00:57:36
Episode Cover

Άρθρο Γεωργίου Αγγελινάρα «Τα διαχρονικά γνωρίσματα της βυζαντινής μελουργίας και της Ψαλτικής Τέχνης»

Listen

Episode 130

September 14, 2022 00:56:39
Episode Cover

Εις τον Τίμιον και Ζωοποιόν Σταυρόν

Listen

Episode 157

November 01, 2022 00:58:15
Episode Cover

«Την χάριν των ιαμάτων»

Listen