Μεταμόρφωση του Σωτήρος

Episode 108 August 08, 2022 00:59:30
Μεταμόρφωση του Σωτήρος
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Μεταμόρφωση του Σωτήρος

Aug 08 2022 | 00:59:30

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 87

June 30, 2022 00:59:32
Episode Cover

Σύναξις των 12 Αποστόλων

Listen

Episode 84

June 27, 2022 00:59:17
Episode Cover

Σύναξις Αγιορειτών Πατέρων (Α΄)

Listen

Episode 5

February 09, 2022 00:57:36
Episode Cover

Άρθρο Γεωργίου Αγγελινάρα «Τα διαχρονικά γνωρίσματα της βυζαντινής μελουργίας και της Ψαλτικής Τέχνης»

Listen